Szukaj
  • Dariusz Magier

Monografia Parafii Krzesk


O najnowszej książce Wiesława Charczuka prof. Joanna Kalaga z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, pisze następująco:


Niezaprzeczalnym walorem książki jest ukazanie nie tylko dziejów parafii w Krzesku, jako jednego z ogniw Diecezji Siedleckiej, ale też potraktowanie tego problemu na szerszym tle instytucji Kościoła z Podlasia Południowego. Wreszcie docenić trzeba przedstawienie tej wiejsko-kościelnej struktury organizacyjnej, na tle wielkich wydarzeń politycznych i gospodarczych, szeroko rozumianych ziem nadbużańskich , jak i pozostałych leżących w dorzeczu Wisły, zwłaszcza w okresie przełomu XIX i XX w., pierwszej i drugiej wojny światowej oraz trudnych dla Kościoła trzech dekad XX stulecia. Zdawać sobie trzeba sprawę i mieć nadzieje, że książka dr. Wiesława Charczuka zachęci innych badaczy regionu do dalszych studiów nad kształtowaniem się sieci parafialnej Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach mazowieckich leżących w międzyrzeczu Liwca, Bugu i Krzny.


Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS.

Książka do nabycia w parafii Krzesk.

64 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie