Szukaj
 • Dariusz Magier

Powrót "Szkiców Podlaskich"


Wydawało się, że to zasłużone dla odkrywania historii regionu siedleckiego czasopismo, ukazujące się od 1983 roku, umarło śmiercią naturalną. Tymczasem po 10 latach przerwy (ostatnio wydany numer ukazał się w 2012 roku) wydawcy porozumieli się w sprawie wznowienia prac edytorskich. W składzie odnowionej redakcji periodyku znaleźli się:

 • Rafał Dmowski – redaktor naczelny,

 • Dariusz Grzegorczuk – redaktor techniczny,

 • Barbara Tekely Skrętowicz – sekretarz redakcji,

 • Roman Bobryk – redaktor językowy,

 • Joanna Madej-Borychowska – redaktor językowy,

 • Małgorzata Rospara – redaktor statystyczny.

Kierunki rozwoju czaspisma wyznaczać ma Rada Naukowa:

 • ks. mgr lic. Bernard Błoński,

 • dr Rafał Dydycz,

 • dr hab. Dariusz Magier – przewodniczący,

 • mgr Roman Postek,

 • dr Grzegorz Welik

Celem redakcji jest przygotowanie 21 numeru pisma do wydania w 2022 r., a następnie zachowanie rocznej cykliczności publikowania kolejnych zeszytów.


"Szkice Podlaskie" będą ukazywać się pod patronatem Forum Historyków Regionu Siedleckiego.


81 wyświetleń1 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie