light-bulb-3104355_640_edited_edited_edited.jpg

Idea

Celem Forum jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz merytorycznego i organizacyjnego wsparcia redakcji regionalnych czasopism i środowisk historycznych w zakresie promocji, wymiany informacji i prowadzenia badań. Realizacja celów Forum odbywać się będzie poprzez:
1. Publikację i promocję nowo wydanych numerów czasopism regionalnych i innych wydawnictw historycznych.
2. Wymianę informacji z zakresu działań poszczególnych redakcji i środowisk.
3. Współorganizację i koordynację przedsięwzięć z zakresu regionalnych badań naukowych i prezentacji ich wyników.
4. Organizowanie konkursów mających na celu popularyzację w społeczeństwie wartościowych efektów badań, publikacji i przedsięwzięć historycznych w regionie.

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY I ŚRODOWISKA W REGIONIE SIEDLECKIM BADAJĄCE HISTORIĘ LOKALNĄ DO DOŁĄCZANIA DO NASZEGO PROJEKTU!