Członkowie Forum

Dr Wiesław Charczuk

Dr Andrzej Chojnacki

Dr Rafał Dmowski

(Archiwum UPH w Siedlcach)

Dr Rafał Dydycz

(Rocznik Ziemi Sarnackiej)

Sławomir Kordaczuk

(Muzeum Regionalne w Siedlcach)

Dr hab. Dariusz Magier

(Instytut Bronisława Szlubowskiego w Radzyniu Podlaskim

& Instytut Historii UPH w Siedlcach)

Jacek Odziemczyk

(Sokołowski Rocznik Historyczny)

Andrzej Prządka

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach

Artur Rogalski

(Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie)

Dr Mirosław Roguski

(Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korytnickiej)

Dr Grzegorz Welik

(Archiwum Państwowe w Siedlcach)

Artur Ziontek

(Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim)

***

Sekretarz Forum

Anna Kłoś (IH UPH)